در حال بارگذاری ...

سال گذشته انتشارات امیرکبیر اقدام به نشر کتابی تحت عنوان «سنت چیست؟ سنی کیست؟» از نویسنده با سابقه استاد حیدر رحیم پور ازغدی پدر استاد حسن رحیم پور ازغدی کرد ... و این بار کتابی در باب ریشه بابی دو کلمه «سنت» و «ولی» نموده اند

یادداشت پیش رو بخشی از کتاب « سنت چیست؟ سنی کیست؟» می باشد که ابتدا کتاب را به طور خلاصه معرفی نموده و سپس متن انتخاب شده را ارائه می نماییم.

 

اما معرفی کتاب «سنت چیست؟ سنی کیست؟»:

سال گذشته انتشارات امیرکبیر اقدام به نشر کتابی تحت عنوان «سنت چیست؟ سنی کیست؟» از نویسنده با سابقه استاد حیدر رحیم پور ازغدی پدر استاد حسن رحیم پور ازغدی کرد که البته نوع نوشته های ایشان در گذشته رنگ و بوی مسائل روز و رخدادهای سیاسی و اقتصادی داشته است و این بار کتابی در باب ریشه بابی دو کلمه «سنت» و «ولی» نموده اند. ایشان در این کتاب با اشاره به معنای اصلی دو لغت فوق الذکر به تبیین معنای آنها می پردازند و در این میان نکاتی را درباره اهل سنت واقعی بیان می دارند.

 

 

پس از معرفی اجمالی کتاب، با هم بخشی از آن را مطالعه می کنیم:
«آیا کسی هست که نداند در صدر اسلام ، علی(ع) ولی منصب پیامبر (ص) فرزندان و یارانش را در هنگامه جنگ با کفار به یاری خلفای راشدین می فرستاد و حضرتش از صمیمی ترین مشاوران شیخین و ناصحین عثمانی بود که در دام امویان گرفتار گشته بود چنانچه خواندید شیخین نیز احترامی را برای علی (ع) قائل بودند که برای کس دیگری قائل نبودند.

 

آیا این جملات ابو بکر در دوران ریاست و این سخنان عمر عالی ترین مقام را برای علی (ع) به اثبات می رساند؟ که می گوید علی (ع) شاخص عدل شناخته شده و فضل و شجاعت و قرابت او به رسول خدا (ص) و علم بسیار و فهم و فقاهت و اجتهاد او در مسائل مستحدثه قطعی است. علی (ع) هم تا می توانست ضمن امربه معروف و نهی از منکر به یاری حکومت شیخ الاسلامی پرداخت اما هنگامی که خلافت، تبدیل به سلطنت گردید، علی (ع) سکوت را جایز ندانسته و بر منافقان می خروشد.


در این صورت روزگاری که همه کوشش دشمنان جهان خوار ایجاد اختلاف در میان مسلمانان می باشد و صهیونیزم جهانی، تروریست های مسلمان کش را مسلمانان تندرو می شناساند و هر لحظه به طبل اختلاف محکم تر می کوبد، همه آرزوی دشمنان دین، اختلاف افکنی همه جانبه میان مسلمانان نیست؟ اگر سنیان متدین عمل اصحاب را حجت و علی (ع) را چهارمین خلیفه مسلمانان می دانند چرا به طور جد در مقابل تکفیری های مسلمان کش به پا نمی خیزند و نیز چرا برخی در این میان با این که رهبر انقلاب و مراجع دینی این همه پیرامون وحدت توصیه می کنند هنوز هم با حرکاتی زشت و گفتار و نوشتار نامناسبی عقده گشایی می کنند.»

 

 
نظرات کاربران