در حال بارگذاری ...

 

کتاب: اطلس رهبران (تصویری از صحنه ی رقابت داعیان مذهب در جهان اهل سنت)

نویسنده: مجموعه نوسندگان

انتشارات: دفتر نشر معارف

yes خرید اینترنتی

 

درباره کتاب:

آشنایی با سیرتاریخی، روند شکل گیری و فکر و اندیشه ی جریان های موجود را در کتاب های قبلی معرفی کردیم اما حلقه ی دیگر این آشنایی مربوط می شود به مسائلی همچون: آشنایی با رهبران فعلی این جریان ها، روند توسعه و نفوذشان در جهان اسلام، ارزیابی عوامل نفوذشان و در نهایت نگاه آنان به غرب، اسرائیل و انقلاب اسلامی و شیعه. در تعاملاتمان با جریان ها این مسائل باید فهمیده شود تا بتوانیم در عرصه ی رقابت مدعیان مذاهب درست ورود پیدا کنیم که بشود به اتحاد برسیم و الا میدان را تبدیل خواهیم کرد به رقابت که حاصلش می شود تفرقه و نه مدارا و وحدت. اطلس رهبران که به همت جمعی از جوانان دغدغه مند در عرصه ی انقلاب وجهان اسلام تدوین شده است اولین اثر در این حوزه می باشد. این کتاب رهبران اهل سنت را در 6 جریان با مسائلی که گفته شد مورد بررسی قرار می دهد: 1- سنتی 2- سلفی 3- نوسلفی 4- جهادی 5- صوفیه 6- نومبلغان. رسیدن به فهم وضعیت موجود جریان ها در این چند سال، روش کار و تبلیغشان، مواضع سیاسی و اقدامات مذهبی آنها از فوایدی است که خواننده ی کتاب در اتمام آن بدست خواهد آورد.

 

قسمتی از متن کتاب:

تندروهای غربی و مخالفین مسلمان نایک در شبه قاره به شدت اصرار دارند که او وهابی و سلفی است. ولی همان طور که پیش تر اشاره شد، وقتی او کراوات را با عرقچین جمع می کند، سلفیت و نص گرایی را هم با روشنفکری و عقل گرایی جمع می کند. او یک سلفی است، زیرا تنها به قرآن و حدیث صحیح استناد می کند و مقلد مذاهب اربعه نیست.

- اطلس رهبران ص 454
نظرات کاربران