در حال بارگذاری ...

این شاه فهد است که این عمل زشت را مرتکب شده و اعمال ناشایست زیادی مثل ضربه زدن به انقلاب اسلامی منطقه را، از شرق شبه جزیره شروع کرد، چرا که با انقلاب اسلامی مخالف است و اسلام را بعنوان اسلامی صحیح و انقلابی واقعی و امت وسطی که به شرق وغرب، تمایل نداشته باشد قبول ندارد

اسدالله المقدس

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی که ما به انسان، البته به عنوان یک محور در این جهان نظر می افکنیم، می بینیم که عبث خلق نشده، بلکه برای تحقق شریعت خدا، در طریق "شناسائی" او در روی زمین آفریده شده تا بخاطر اقامه عدل و اداء واجبات به کاملترین وجه قیام نماید و آن هم میسر نیست مگر با عبادت خالص، برای خدا.

آیه «من جن و انس را خلق نکرده ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنند و بشناسند» گویای این موضوع است، و برای عبادت حقیقی، جلوه گاهی است و باطن و ظاهری دارد.

صفت و باطن آن لا اله الا الله است و جلوه گاه و ظاهر آن پیمودن روش صحیح اسلامی است که از اعتقاد درونی بزرگی نشأت می‌گیرد و این عبادت هیچ گاه از نظر اعتقاد و عمل محقق نمی شود، مگردر وجود احکام اسلام و در سایه امامت و رهبری اسلامی و خلافت الهی. ولکن در صورتی که شریعت الهیه در روی زمین مستحکم نگردد عبادت از نقطه نظر عقیده و روش و جلوه ظاهری و باطن از بین خواهد رفت و معنی نخواهد داشت. بطوریکه این مطلب بوضوح و آشکارا در دولتهای اسلامی که در کرسیهای حکومت آنان مزدوران استعمار نشسته اند روشن است. مثل دولت شبه جزیره عربستان که ظاهرا مدعی قیادت و رهبری اسلام است و تظاهر به آن دارند و در پشت سر این ادعا، حیله بزرگی را مخفیانه بر علیه اسلام مرتکب میشوند که راه استعمار است.

ما میبینیم که رئیس اعلی و بزرگ دانشکده ها (رئیس دانشگاه) میگوید: ما نمی خواهیم از دانشکده های اسلامی ما دانشمندان اسلامی و مسلمان بیرون بیایند مثل سیدقطب و حسن البنا و امام خمینی، بلکه ما میخواهیم فردی از این دانشکده های اسلامی بیرون بیایند که خدمتگزار سلطه های بیگانگان گردند! مثل بن باز و امثال او. این بیان (بیان رئیس دانشگاه) حقیقتا در دانشگاه ها و دانشکده های طاغوتی پذیرفته شده بود و آنچنان در بین جامعه ها نفوذ کرده که برای رسیدن به این امر، زندانها و تبعیدها و طردها و اخراجها آماده کرده بودند برای برادران ما، چراکه آنها نمی خواستند مستضعفین و امت ما به اسلام صحیح و اصیل برسند.

و این شاه فهد است که این عمل زشت را مرتکب شده و اعمال ناشایست زیادی مثل ضربه زدن به انقلاب اسلامی منطقه را، از شرق شبه جزیره شروع کرد، چرا که با انقلاب اسلامی مخالف است و اسلام را بعنوان اسلامی صحیح و انقلابی واقعی و امت وسطی که به شرق وغرب، تمایل نداشته باشد قبول ندارد و او با مشروب خوردن و زن بازی کردن با زنان شوهردار برای خودش ادعاء رهبری و امامت مسلمین را دارد و به خود لقب خادم حرمین مکه و مدینه را داده و خود را آزاد کننده قدس شریف از دست صهیونیست ها میداند! آیا میشود این جانی و خونخوار، دارای این صفات باشد؟! آیا ممکن است فلسطین به دست ستمکاران آزاد گردد؟! درحالیکه خدای تعالی می فرماید «و ما در کتاب آسمانی زبور و قرآن کریم نوشتیم که زمین را بندگان صالح خدا وارث و صاحب میشوند