در حال بارگذاری ...

دوستی علی سپر آتش دوزخ است. او امام انسانها و جنیان است. او در حقیقت وصی مصطفی(ص) و قسمت کننده بهشت و دوزخ است...

محمد ابراهیم سراج

حافظ ابونعیم (از دانشمندان بزرگ اهل سنت)

علی بن ابی طالب، آقای قوم، محب ذات مشهود، محبوب حضرت پروردگار، باب شهر دانش و علوم، در رأس مخاطب شدگان به آیات ایمان، استنباط کننده اشارات قرآنی، پرچم و علامت پویندگان مسیر هدایت، روشنی بخش اطاعت کنندگان، مولای اهل تقوی، پیشوای عدالت پیشگان، مقدم تر از همه در اجابت و ایمان، و استوارتر از همه در داوری و یقین، برتر از همه در بردباری، سرشارتر از همه در علم و دانش، علی بن ابی طالب «کرم الله وجهه»، پیشوای اهل تقوی و زیبایی اهل عرفان، خبر دهنده از حقایق توحید، عیان کننده درخشندگیهای علم یکتا پرستی، دارنده قلب سرشار از خرد و دانایی، زبان جویای حق (از پیامبر اکرم-ص) و گوش شنونده (حق)، و وفا کننده عهد، کورکننده دیدگان فتنه، و سر فراز و سربلند در امتحانات الهی؛ ناکثان را دفع نمود و قاسطان را ذلیل ساخت و مارقان را سرکوب نمود؛ کسی که در دین خدا سخت گیر و دقیق است، و در ذات الهی فانی است.(حافظ ابونعیم در «حلیة الاولیاء» ج1 ص61)