در حال بارگذاری ...

با اینکه این اثر ارزشمند دارای محسنات زیادی است، اما متاسفانه در بخش آشنایی با فرق و مذاهب تسنن آنچه را که ارائه داده اند، کامل و دقیق نیست.

علی اکبری

معرفی کتاب در قالب بسته های کتاب و سیرهای مطالعاتی از کارهای مطلوب و مورد نیازی بود که در چند سال اخیر بصورت جدی در بین فرهنگیان و عموم جامعه پیگیری شده است، و عده ای از دغدغه مندان حوزه ارتقاء سواد و آگاهی جامعه با تمرکز بر این مساله تولیدات مناسبی را به مخاطبین عرضه کرده اند، که یقینا برای ارتقاء این تولیدات باید توسط کارشناسان این عرصه و اساتید موضوعات کتاب، مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.

کتاب «کتابخانه معرفتی مربی» از جمله آثاری است که توسط موسسه مصباح الهدی[1]، جهت رفع نیازمندی های معرفتی مربیان تربیتی تدوین و تنظیم شده است. با اینکه این اثر ارزشمند دارای محسنات زیادی است، اما متاسفانه در بخش آشنایی با فرق و مذاهب تسنن آنچه را که ارائه داده اند، کامل و دقیق نمی باشد.

در این بخش مدعی شده اند که در بسیاری از کتاب هایی که در حوزه مذاهب اسلامی نوشته شده است، بدلیل داشتن نگاه خاص به وحدت اسلامی دست به سانسور مطالب زده اند و فقط مشترکات را بیان می کنند و از گفتن اختلافات و حقایق خودداری کرده اند. در ادامه نیز به معرفی کتابی می پردازند، که مدعی شده اند در آن می توان به شناخت مطلوبی از اهل سنت و پیشوایان آن دست یافت.