در حال بارگذاری ...

در طول تاریخ قضاوت ها و پیش داوری های زیادی میان پیروان مذاهب اسلامی نسبت به یکدیگر، وجود داشته است که متأسفانه بیشتر آنها از روی ناآگاهی و جهل بوده است.

حجت الاسلام محمد رسول حسینی

جهل و عدم شناخت صحیح پیروان مذاهب اسلامی از عقاید و نظریات یک دیگر، از مهم ترین عوامل ایجاد سوء ظن و بدبینی نسبت به همدیگر است. بنابراین شناخت درست از عقاید و آرای مذاهب اسلامی می تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات میان مسلمانان داشته باشد. علامه محمد حسین کاشف الغطاء، درباره احمد امین، نویسنده معروف مصری و صاحب کتاب فجر الاسلام - که نسبت های ناروای فراوانی در این کتاب، به شیعه منتسب نموده است می گوید:

در زمانی که این کتاب منتشر شده بود، احمد امین همراه با جمعی زیادی از علمای مصر به نجف اشرف آمده بودند، و به منزل ما نیز تشریف آوردند، و من با ملایمت و نرمش او را بر نوشته اش سرزنش کردم، وی آخرین عذری که در مقابل اعتراض من آورد این بود که: من اطلاع و مدارک کافی درباره شیعه در اختیار نداشتم.(آل کاشف الغطا، این است آیین ما، ص ۷۸)

احمد حسن الباقوری، وزیر اوقاف مصر، معتقد است بیشتر اختلافات موجود میان شیعه و اهل سنت، پایه و اساس درستی نداشته و ناشی از جهل نسبت به آراء و نظریات همدیگر است. وی می گوید: