در حال بارگذاری ...

آیا همچون شهادتی پیروزی است یا شکست؟ به صورت ظاهر و با معیار کوچک انسان، این امر شکست به شمار می آید. ولی در اصل حقیقت و با معیار بزرگ الهی، پیروزی است.

ترجمه حجت الاسلام و المسلمین سیدهادی خسروشاهی