از اول انقلاب ده ها نفر مثل شهید شوشتری به سیستان و بلوچستان آمدند و رفتند. همه هم حرف از وحدت و برادری زدند. اما فقط او بود که «شوشتری» شد و نماد وحدت. بررسی اینکه چرا شهید شوشتری موفق بود و چرا شیعه و سنی و بلوچ و سیستانی روی اسمش قسم می خورند، در سیاستگذاری های ما به شدت راهگشاست. مجله الکترونیکی اخوت برای پاسخ به این سوال مهم پرونده ای را تهیه کرده است. در این پرونده مطالب زیر آمده است: اندیشه شهید شوشتری به روایت سردار مارانی، همه چیز به دست خودِ مردم استراتژی شهید شوشتری از زبان سردار باغبانی، «محبت» راه برون رفت از واگرایی سالها ضدنظام معرفی شدیم، اما شهید شوشتری اوضاع را عوض کرد می خواست ذهنیت بلوچ نسبت به نظام و ملت نسبت به بلوچ را اصلاح کند  خاطراتی شنیدنی از سردار شهید شوشتری سردار اسدی از شهید شوشتری می گوید: می گفت اصلا چیزی به نام جنگ سخت در سیستان و بلوچستان نداریم! شهید شوشتری دلهای اهل سنت را به نظام نزدیک کرد