در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  نقدی بر ادله دشنام‌گویانِ مذهبی

بنی هاشم امر به دشنام گویی شدند؟!!
  نقدی بر ادله دشنام‌گویانِ مذهبی

  بنی هاشم امر به دشنام گویی شدند؟!!

  متاسفانه عده‌ای دست به دست هم داده‌اند که دشنام‌گویی را جزء سیره اهل بیت(ع) قرار داده و روشِ تبلیغیِ مطلوبِ تشیع معرفی کنند. در حالی که ائمه(ع) عبادُالرحمانی بودند که...

  برگزیده,سیره اهل بیت(ع),اندیشه تقریب |

  دیدگاه اهل بیت «ع» راجع به سبّ و لعن چیست؟

دشنام گفتن به مقدسات دیگران موجب هدایت گمراهان نمی شود
  دیدگاه اهل بیت «ع» راجع به سبّ و لعن چیست؟

  دشنام گفتن به مقدسات دیگران موجب هدایت گمراهان نمی شود

  از خدا پروا کنید و با هرکس همدم می شوید به نیکویی همنشینی کنید و با همسایگان خوشرفتار باشید و امانت را به صاحبانش برگردانید و مردم را خوک نخوانید. اگر شیعه ما هستید همانگونه که ما سخن می گوییم سخن بگویید و مانند ما رفتار کنید تا براستی شیعه ما باشید

  برگزیده,سیره اهل بیت(ع),وحدت در تاریخ |