در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  شهید شوشتری و وحدت

او دل های اهل سنت را به نظام نزدیک کرد
  شهید شوشتری و وحدت

  او دل های اهل سنت را به نظام نزدیک کرد

  قبل از ورود شهید شوشتری به استان بر اساس سیاست اشتباهی که برخی پیش گرفته بودند به تدریج نیروهای انتظامی و نیروهایی را که با ملت سروکار داشتند از اهل سنت و بومی ها خالی کردند، یعنی از قبل هرکسی بود بازنشسته شد و دیگر نیروی بومی جدید نگرفتند و این نیرو ها به طور کلی و یک دست ...

  برگزیده,اقدامات مردمی,شخصیت ها,پیشنهادها |