در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  گزارش تصویری

وحدت مسلمانان در مراسم حج
  گزارش تصویری

  وحدت مسلمانان در مراسم حج

  یک رویه ی دیگر، رویه ی اجتماعی است. حج مظهر وحدت اسلامی است، رنگهای مختلف، پوستهای مختلف، ملّیّتهای مختلف، شناسنامه های مختلف، مذاهب مختلف، سلیقه های مختلف همه در کنار هم و مثل هم. همه باهم طواف میکنند، باهم سعی میکنند، باهم در عرفات و مشعر وقوف میکنند؛ این وحدت خیلی چیز مهمّی ...

  سرویس نشریه,پوستر,الناس |